• Služby požání ochrany, revize hasicích přístrojů.
  • Revize PO Praha a středočeský kraj

Články

Zabezpečení hydrantových systémů proti odcizení

V každodenní praxi revizního technika se bohužel stále častěji setkáváme s odcizováním vybavení požárních hydrantů. Jedná se především o staré typy hydrantových systémů s takzvanou zploštitelnou hadicí (průměr C52 i D25). Stačí zde pootočením odpojit hadici s proudnicí a odcizení je tedy velice snadné a prakticky bezhlučné. U stálotvarých nových hydrantových systémů se krádeže vyskytují málo. Zloděj by musel obtížně demontovat celý výklopný buben s navinutou hadicí + navíc by získal pouze jednu součást systému, který je prodejný v zásadě jen jako celek. Mezi nejvíce postižené objekty patří bezesporu panelové a činžovní domy. Není výjimkou, že v sedmipatrovém objektu chybí všechny požární hadice a proudnice. Pro subjekt spravující daný objekt takovéto krádeže znamenají zbytečný (nemalý) výdaj navíc. Druhým rizikem je skutečnost, že v případě požáru není hydrantový systém možné použít.

Existují však možnosti, jak požární hydranty zabezpečit. Dále jsou nastíněny jednotlivé varianty zabezpečení, které naše firma nabízí. Popsány jsou i případné výhody a nevýhody použitých řešení.

Řešení číslo 1: hydrantová skříň se zámkem

Nnabízíme hydrantové skříně opatřené zámkem. Zámek je otočný a po uzavření hydrantových dvířek se jím provlékne libovolný visací zámek. Ilustrace zabezpečení je znázorněna na obrázku č. 1, pořízeného u jedné z našich provedených instalací. U tohoto řešení je tedy nutná výměna celé stávající skříňky za novou uzamykatelnou. Řešení je vhodné i tam, kde mnoho let staré původní hydrantové skříně již nevypadají esteticky dobře. S tímto řešením se ovšem pojí problém, jak se v případě požáru k hydrantovému vybavení dostat, když je uzamčeno. Nejčastěji doporučujeme na dvířka skříně instalovat takzvanou krabičku s klíčem znázorněnou na obrázku č. 2. V případě požáru se rozbije na krabičce sklo, vyndá klíč a odemkne hydrant. Při případné krádeži činí robíjení skla poměrně velký hluk a málokdy se k tomu zloděj odhodlá. Někteří zákazníci krabičky na klíče nechtějí a hydrantový systém zůstává trvale uzamčen. Klíče sjou umístěny např. v kanceláři SVJ apod. Legislativa požární ochrany požaduje aby bylo zaříení trvale použitelné a přístupné. Rozhodnutí je však již na zákazníkovi a tomu co od naší firmy objedná. V některých případech je nutné při výměně skříňky demontovat a opět osadit hydrantový ventil. Instlace může provést běžný instalatér.

shrnutí výhod a nevýhod řešení:

  • + kvalitní a spolehlivé zabezpečení
  • + esteticky dobře vypadající
  • - nutná výměna celé skříňky
  • - nutné řešit umístění přístupových klíčů

Řešení číslo 2: Zabezpečovací objímky pro hydrantové systémy

Jedná se o speciální objímky, které znemožní rozpojení hydrantových spojek. Objímka je zajištěna visacím zámkem. Klíč není pro uživatele systému potřeba. Je většinou umístěn u subjektu spravujícího objekt a je každoročně zapůjčován reviznímu technikovi. Objímka lze aplikovat jak na spoj hydrantového kohoutu a hadice, tak na spojení hadice s proudnicí. Dané řešení v žádném případě nebrání v použití systému pro požární zásah. Objímky jsou k dostání v provedení D25 a C52. U nekterých výrobců hadic a spjke ventilů toto řešení funguje lépe, jiných hůře.

Závěrem snad lze jen doporučit aplikaci výše nastíněných řešení. Rozhodně se vyplatí investovat 1x do zabezpečení, než každý rok pořizovat nové hadice a proudnice.

Ing. Milan Soukup ml.