• Služby požání ochrany, revize hasicích přístrojů.
 • Revize PO Praha a středočeský kraj
Požární ochrana bytových domů

Požární ochrana v bytových domech je oblastí, na kterou se naše firma velice soustředí. Bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a společnosti zabezpečující správu těchto objektů jsou našimi majoritními zákazníky.

V současné době ve výstavbě dominují moderní bytové komplexy, kde oblast požární ochrany není zcela jednoduchá. Tyto objekty mají krom běžného schodiště a bytových jednotek také i několik podzemních podlaží s hromadnými garážemi a rozsáhlá technická zázemí objektu. Bytové komplexy se také kombinují s dalším využitím a nachází se zde komerční prostory. Takovéto objekty jsou podrobněji členěny do požárních úseků, jsou zde většinou zřízeny chráněné únikové cesty a jsou vybaveny velkým množstvím požárně bezpečnostních zařízení.

Náročnost celého systému požární ochrany zde působí několik elementů. Jedním z nich je samotné množství požárně bezpečnostních zařízení. V některých objektech se daná zařízení počítají na stovky až tisíce. Již prvotní zavedení úplného výčtu daných zařízení bývá problematické a vyžaduje pečlivost a zkušenost revizních techniků. Často nedochází k předání patřičných dokladů od stavitelů. Zkušenost revizního technika s tímto typem výstavby je zde rozhodující.

Zařízení které se zde vyskytují:

 • Hasicí přístroje
 • Požární hydranty
 • Požární dveře
 • Požární prostupy
 • Požární klapky VZT a stěnové větrací uzávěry
 • Nouzové osvětlení
 • Požární vrata
 • Větrací zařízení pro odvod tepla a kouře
 • Systém EPS
 • Systémy detekce CO
 • Další systémy jako samočinné hasicí zařízení apod.

Dalším důvodem náročnosti je skutečnost, že mnoho těchto objektů již spadají to kategorie zvýšeného požárního nebezpečí. Je zde tedy nutné zpracovat a vést příslušnou dokumentaci požární ochrany.

Provádění preventivních prohlídek vyžaduje poměrně podrobnou znalost objektu z hlediska stavební části.

Naše společnost v moderních bytových komplexech zabezpečuje různé části požární ochrany. Někde zajišťujeme provádění revizí a servisu požárně bezpečnostních zařízení, jinde požární ochranu jako celek. Někteří naši zákazníci také využívají pouze služby požárního technika, který na oblast požární ochrany objektu dohlíží. Provádí preventivní prohlídky a kontroluje činnost dalších firem, které provádějí v objektu revize. Poskytuje také poradenskou činnost při řešení závad. Záleží vždy na domluvě a konkrétních požadavcích zákazníka.

Kromě velkých bytových celků také samozřejmě i nadále působíme v běžném typu bytové výstavby, kde podmínky jsou jednodušší. I zde se však uplatňují zkušenosti při vyhodnocování například materiálu umístěného ve společných prostorách domů. V této oblasti panuje řada nejasností a posouzení není vždy také zcela jednouché.