• Služby požání ochrany, revize hasicích přístrojů.
  • Revize PO Praha a středočeský kraj
Požárně bezpečnostní zařízení

Další oblastí naší činnosti je kontrola širokého sortimentu požárně bezpečnostních zařízení. U většiny těchto zařízení je dle platné legislativy nutné provádět kontrolu nejméně 1x ročně, pokud není stanovena lhůta kratší. Jsme držiteli příslušných oprávnění výrobců a kontroly provádí dle současných podmínek technik s odbornou způsobilostí v požární ochraně. O provedené kontrole je vystaven vždy příslušný protokol.


  • Požární hydranty – systémy zásobování požární vodou (vnitřní požární hydranty, venkovní požární hydranty v nadzemním i podzemním provedení)
  • Požární dveře
  • Požární klapky na vzduchotechnických rozvodech, stěnové větrací uzávěry
  • Nouzové osvětlení
  • Požární prostupy (ucpávky) požárně dělicími konstrukcemi
  • Systém detekce oxidu uhelnatého CO a kalibrace čidel výrobce J.T.O. system s.r.o.