• Služby požání ochrany, revize hasicích přístrojů.
  • Revize PO Praha a středočeský kraj

Hasicí přístroje

Zabýváme se prováděním kontrol (revizemi), servisem a prodejem hasicích přístrojů všech typů a výrobců. Jedná se o naší hlavní činnost. Dle vyhlášky č. 246/2001Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů se kontrola provádí 1x ročně. O kontrole je vystaven příslušný protokol v souladu s předpisy.

Naše firma má rovněž schválenou servisní dílnu k provádění oprav a pravidelné údržby hasicích přístrojů. Na přístrojích je dle platné legislativy nutné provádět ve stanovených periodách tlakové zkoušky nádob a dílenskou údržbu. Lhůty jsou pro přístroje práškové, CO2 a čistá hasiva 1 x 5let. U vodních a pěnových je tato lhůta 3 roky. Vzhledem k této vlastní opravně jsem schopni velice rychle řešit odstranění závad zjištěných při kontrolách.

Dodáváme nové hasicí přístroje českých výrobců s bezproblémovým servisem. Zajišťujeme jejich odbornou montáž. Osazení objektů hasicími přístroji provádíme v souladu s projektovou dokumentací stavby a vystavíme potřebnou dokumentaci pro kolaudační řízení. K přístrojům lze také dodat ochranné skříňky různých druhů jako prevence proti odcizení.