• Služby požání ochrany, revize hasicích přístrojů.
  • Revize PO Praha a středočeský kraj

Články

Umístění a zavěšení hasicích přístrojů

Věšení a umísťování hasicích přístrojů se zdá jako velice jednoduchá činnost. Samozřejmě tomu tak je, ale nemusí to být samozřejmostí pro širokou veřejnost. Dnes a denně se setkávám s nevhodně zavěšenými přístroji. Předpisy však mluví jasně a v případě požární události, kolaudaci budovy apod. by i tento malý detail mohl hrát významnou roli. V případě, že máte svého revizního technika, tak se jistě nemusíte o takovéto aspekty starat a on vše vyřeší za vás, případně to s vámi zkonzultuje. Pokud se však rozhodnete dělat některá rozhodnutí sami, může vám být právě tento článek velkým pomocníkem a pomůže vám vyvarovat se mnoha chyb.

Vyhláška 246/2001Sb o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů určuje, jak mají být hasicí přístroje umístěny. Hasicí prístroj by měl být zavěšen na konstrukci budovy (na zdi), kde jeho držadlo je maximálne 150cm nad zemí, nebo může stát na zemi, kde je přístroj vhodným způsobem zajištěn proti pádu.

Nejčastější chyba se kterou se v praxi mužeme setkat je nedodržení zmíněné výšky 150cm.

V případě práškových, vodních, pěnových, čistohasivových a CO2 (1,5Kg a 2Kg náplně) přístrojů je většinou vhodné zavěsit je na svislou konstrukci tzn. stěnu do již zmíněné výšky.Přístroje mohou být samozřejmě i níže. Při zavěšení je nutné použít věšák k danému přístroji určený. Tuto skutečnost stanovuje výrobce ve své průvodní dokumentaci, potažmo v přiloženém návodu. Nutno také podotknout, že s novým kusem HP obdržíme zároveň příslušný držák. Pokud se tak nestane, tak vás prodejce pravděpodobně určitým způsobem šidí.

Oproti předchozím typům přístrojů existují některé, které je vhodnější postavit na zem a zajistit je proti pádu. Jedná se o přístroje CO2 s 6Kg, nebo 5Kg náplně. Důvodem je jejich váha. U CO2 přístrojů zejména staršího typu se celková váha (hasivo + nádoba) pohybovala i okolo 22. kilogramů. Takovoutu zátěž je v některých případech obtížné věšet na zeď. Dnes u nových typů (přístroje s 5KG C02) již není váha tak velká. Každopádně například u stěn ze sádrokartonu bychom se i nadále mohli setkávat s problémy. Jak tedy zajistit přístroj proti pádu? Nejběžnější jsou asi 2 způsoby. Prvním je klasické přivrtání držáku na stěnu. Ovšem do takové výšky, aby dno nádoby po zavěšení spočívalo na zemi či těsně nad ní. K novým typům se dodávají držáky nikoli pouze s otvory pro vruty, ale s vyfrézovynými drážkami. Můžeme tak pohodlně uzpůsobovat výšku držáku těsně před dotažením šroubů.

Druhým způsobem je zajištění přístroje pomocí kovového řetízku. Řetízek je uchycen na stěně a obepíná nádobu. Vhodné je také upravení řetízku tak, aby ho bylo možné před nádobou rozepnout. Možností je opatření jedné strany kroužkem a druhé jakousi sponkou. Vyproštění přístroje by nemělo být pro uživatele obtížné.

U C02 přístrojů vzniká vzhledem k umístění ještě jedno omezení. Umístění musí být minimálně jeden metr od uzavřeného ohně (například uzavřený kotel) a 3 metry od otevřeného ohně (například krb). Důvodem je hasivo, což je oxid uhličitý. Jeho vlastností je, že při zvýšené teplotě se velice rychle rozpíná. Pro názornost tlak CO2 při 20°C je 60 barů a při 30°C je to již 100 barů. Starší typy přístrojů (např S6) jsou určeny do teploty maximálně 30°C. Právě díky nim toto pravidlo vzniklo. Nové přístroje vydrží již až 60°C, takže u nich by teoreticky neměli vznikat problémy. Při překročení určitého tlaku v závislosti na vysoké teplotě by u přístroje došlo k proražení membrány pojistného ventilu a veškerá náplň by byla vypuštěna.

Jak zavěsit hasicí přístroj jsem již popsal. Další otázkou je kam ho umístit. Většinou je umístění dáno projektovou dokumentací budovy, případně požárním technikem. Pokud to tak není, rozhodneme o umístění následovně.

Přístroj by měl být na viditelném místě. Vhodná jsou místa u vchodů, únikových východů, na chodbách. Přístroj by však neměl překážet běžnému provozu v budově. Mohlo by docházet ke stržení přístroje, jeho naražení či poškození, nebo k vytržení držáku ze stěny. Nedoporučuje se také umisťovat mnoho (více jak 3) přístrojů vedle sebe. Vhodnější je rozmístit je rovnoměrně po daném prostoru.

Pro přístroje umístěné venku platí stajná pravidla. Je však vhodné je chránit proti povětrnostním vlivům. Lze to realzovat například speciální skříňkou.

Přeji tedy mnoho úspěchu v osazování hasicími přístroji.
Ing. Milan Soukup ml.