• Služby požání ochrany, revize hasicích přístrojů.
  • Revize PO Praha a středočeský kraj

Články

Výběr hascího přístroje do automobilu - přístroj nebo sprej

Pokud chcete pořídit do automobilu nějaký hasicí přístroj, uvádíme možnosti, jaké na současném trhu jsou.

V úvahu připadají následující možnosti:

  • Hasicí sprej
  • Práškový hasicí přístroj 1Kg
  • Práškový hasicí přístroj 2Kg
  • Práškový hasicí přístroj vyšší kubatury 4Kg, 6Kg

Pozn.: Neuvádíme přístroje pro speciální využití, případně nevhodná hasiva..

Co si tedy z dané nabídky vybrat? Pokusím se v následujících řádcích shrnout výhody, popřípadě nevýhody jednotlivých řešení.

Hasicí sprej:

Nejmenší z daného výběru. Výška 24cm, průměr 6cm. Lze s ním hasit takřka všechny typy požárů (pevné látky, kapaliny, plyny a zařízení pod napětím 230V/400V). Jedná se o velice účinné hasivo obsahující netoxické, biologicky odbouratelné a k přírodě šetrné složky. Cena je velice nízká a to cca. 150Kč bez DPH (záleží na konkrétním výrobku). Pokud však budu hovořit o hasicích sprejích, musím zmínit jednu nevýhodu. Jelikož nedílnou součástí pěnidla je voda, vyplývá z toho problém teplotního rozsahu. Sprej je možné používat v teplotách od 0°C do 50°C. Pokud vám tedy stojí automobil v zimě venku, sprej zamrzne a není ho možné použít. Po rozmrznutí ovšem výrobce opět použitelnost garantuje. Další nevýhodou je životnost, která je pouhé 3 roky. V této době také nevíte, zda je ve spreji dostatek tlaku. Po vystříkání je sprej také samozřejmě neopravitelný. V současné době se jsou hasicí spreje na ústupu.

Práškový hasicí přístroj 2KG / 1Kg

Jedná se o univerzální hasicí přístroje, které lze použít na všechny typy požáru (pevné látky, kapaliny, plyny a zařízení pod elektrickým proudem do 110KV). Je zde definována i hasicí schopnost. Samozřejmě zde platí, že dvoukilovým přístrojem uhasíte mnohem více, než jednokilovým. Obecně tyto přístroje uhasí více, než předchozí sprej. Životnost těchto přístrojů je 20 let. Vztahují se k nim již povinnosti, jako 1 x ročně nechat revizorem zkontrolovat a 1x za pět let nechat provést tlakovou zkoušku nádoby. Na přístrojích je však měřák tlaku, podle kterého i laik pozná, zda je přístroj provozuschopný. Pokud se přístroj vystříká, lze ho opět naplnit, případně provádět jakékoli opravy. Jedinou nevýhodou by zde mohlo být to, že při použití nadělá poměrně velký nepořádek. Jemný prášek se dostane všude a je ho pracné například v domácnosti uklízet. Nicméně rozhodně lepší, než vyhořet. Velikost těchto přístrojů je následující: 1kg - výška 32cm, průměr 8,5cm, 2Kg - výška 40cm, průměr 10cm. Cenově se přístroje obou kubatur pohybují do 500Kč bez DPH. Cenový rozdíl mezi 1kg a 2kg není výrazný.

Větší kubatury práškových přístrojů jsou 4kg (atypický) a 6kg (standardní). Tyto přístroje však nachází většinou uplatnění až v rámci kamionové dopravy.

Záleží tedy na zákazníkovi, jaké má požadavky. Pokud bych chtěl například přístroj do osobního automobilu a měl na něj ve voze dostatečné místo, zvolil bych přístroj práškový dvoukilový.

U hasicích přístrojů je také nutné zmínit rozdílnou kvalitu výrobků. Často se setkáváme s levnými přístroji z obchodních řetězců, které jsou poruchové a v podstatě se je nevyplatí opravovat. Některé dovozové výrobky nemají také zajišťěn dovoz náhradních dílů a nelze je oficiálně servisovat. Pro laika je kvalitu výrobku obtížně hodnotit. Prvotní znaky kvalitnějších přístrojů jsou 1)český výrobce 2)ventil přístroje provedený z mosazi (nikoli plastu) 3) manometr s ukazatelem tlaku.

Ing. Milan Soukup ml.