Zabezpečení hydrantových systémů proti odcizení


V každodenní praxi revizního technika se bohužel stále častěji setkáváme s odcizováním vybavení požárních hydrantů. Jedná se především o staré typy hydrantových systémů s takzvanou zploštitelnou hadicí (průměr C52 i D25). Stačí zde pootočením odpojit hadici s proudnicí a odcizení je tedy velice snadné a prakticky bezhlučné. U stálotvarých nových hydrantových systémů se krádeže vyskytují málo. Zloděj by musel obtížně demontovat celý výklopný buben s navinutou hadicí + navíc by získal pouze jednu součást systému, který je prodejný v zásadě jen jako celek. Mezi nejvíce postižené objekty patří bezesporu panelové a činžovní domy. Není výjimkou, že v sedmipatrovém objektu chybí všechny požární hadice a proudnice. Pro subjekt spravující daný objekt takovéto krádeže znamenají zbytečný (nemalý) výdaj navíc. Druhým rizikem je skutečnost, že v případě požáru není hydrantový systém možné použít.

Existují však možnosti, jak požární hydranty zabezpečit. Dále jsou nastíněny jednotlivé varianty zabezpečení, které naše firma nabízí. Popsány jsou i případné výhody a nevýhody použitých řešení.

Řešení číslo 1: hydrantová skříň se zámkem


V současné době jako jedna z mála společností nabízíme hydrantové skříně opatřené zámkem. Zámek je otočný a po uzavření hydrantových dvířek se jím provlékne libovolný visací zámek. Ilustrace zabezpečení je znázorněna na obrázku č. 1, pořízeného u jedné z našich provedených instalací. U tohoto řešení je tedy nutná výměna celé stávající skříňky za novou uzamykatelnou. Řešení je vhodné i tam, kde mnoho let staré původní hydrantové skříně již nevypadají esteticky dobře. S tímto řešením se ovšem pojí problém, jak se v případě požáru k hydrantovému vybavení dostat, když je uzamčeno. Nejčastěji doporučujeme na dvířka skříně instalovat takzvanou krabičku s klíčem znázorněnou na obrázku č. 2. V případě požáru se rozbije na krabičce sklo, vyndá klíč a odemkne hydrant. Při případné krádeži činí robíjení skla poměrně velký hluk a málokdy se k tomu zloděj odhodlá. Někteří zákazníci krabičky na klíče nechtějí a hydrantový systém zůstává trvale uzamčen. Klíče sjou umístěny např. v kanceláři SVJ apod. Legislativa požární ochrany požaduje aby bylo zaříení trvale použitelné a přístupné. Rozhodnutí je však již na zákazníkovi a tomu co od naší firmy objedná.

shrnutí výhod a nevýhod řešení:

  • + kvalitní a spolehlivé zabezpečení
  • + esteticky dobře vypadající
  • - nutná výměna celé skříňky
  • - nutné řešit umístění přístupových klíčů
uzamykatelná hydrantová skříň
krabička na klíč


Odkazy na příslušný materiál v našem e-shopu:

Nabídka uzamykatelných skříní
Kompletní nabídka hydrantových komponent

Řešení číslo 2: Zabezpečovací objímky pro hydrantové systémy


Toto řešení v současné době prakticky již nedodáváme. Výroba těchto objímek byla v ČR ukončena a skladem máme několik málo kusů. Jedná se o speciální objímky, které znemožní rozpojení hydrantových spojek. Objímka je zajištěna visacím zámkem. Klíč není pro uživatele systému potřeba. Je většinou umístěn u subjektu spravujícího objekt a je každoročně zapůjčován reviznímu technikovi. Objímka lze aplikovat jak na spoj hydrantového kohoutu a hadice, tak na spojení hadice s proudnicí. Dané řešení v žádném případě nebrání v použití systému pro požární zásah.
hydrantová zabezpečovací objímka

Odkazy na příslušný materiál v našem e-shopu:

Nabídka zabezpečovacích objímek


Závěrem snad lze jen doporučit aplikaci výše nastíněných řešení. Rozhodně se vyplatí investovat 1x do zabezpečení, než každý rok pořizovat nové hadice a proudnice. Všechny potřebné komponenty můžete nalézt v našem e-shopu. Také bych chtěl apelovat na kolegy z požárnického oboru a revizní techniky aby nekupovali od pochybných individuí právě takto odcizené vybavení za směšné ceny. Přiznejme si, že to jsou právě osoby z našeho okruhu, kde toto zboží končí a je opět prodáváno dalším společnostem. Zachovejme našemu oboru určitou úctu.

Budeme rádi, pokud nás ohledně zabezpečení hydrantových systémů kontaktujete, či zakoupíte nabízený materiál. Rádi Vám zpracujeme kompletní cenovou nabídku jak materiálu, tak montáže.

Ing. Milan Soukup
odborně způsobilá osoba v požární ochraně / revizní technik
soukup@pozarnitechnika.eu
Tel.: 728 822 439