Servis pojízdných hasicích přístrojů CO2 a náhradní díly

Jednou ze služeb které naše firma poskytuje je údržba pojízdných hasicích přístrojů s hasivem CO2. V současné době se velice často vyskytují problémy s náhradními díly a obecně servisem těchto přístrojů staršího data výroby. Proto jsme se na tuto specifickou činnost více zaměřili a nabízíme oproti velké části konkurence nadstandardní nabídku jak pro koncové zákazníky, tak i pro revizní techniky. Masivnější osazování těmito zařízeními bylo převážně v době komunismu a rozvoje průmyslových podniků. Při životnosti zařízení 40 let, se mnohá nachází v nepříliš ideálním stavu. Pokud budeme hovořit o konkrétních typech, jedná se o typ S1x30, S2x30, S4x30. První číslice za písmenem "S" vždy značí počet nádob na podvozku s obsahem 30Kg CO2. V následujících odstavcích popíšu jednotlivé problémy z praxe a naznačení jakým způsobem je řešíme a za pomoci jakého materiálu. U náhradních dílů uvedu případně odkaz na katalog našeho e-shopu, kde je možné díl i zakoupit.
pojízdný hasicí přístroj CO2

Výměna poškozených hadic / hadic s kovovým opletením

Pojízdné hasicí přístroje jsou osazeny hadicemi zakončenými proudnicí. Délka, případně počet hadice se liší v závislosti na typu konkrétního přístroje:

  • přístroj S1x30 - hadice o délce 5m
  • přístroj S2x30 - hadice o délce 10m
  • přístroj S4x30 - 2 hadice o délce 10m
Původní hadice pojízdných hasicích přístrojů byly s takzvaným kovovým opletením. Stav těchto hadic není po mnoha letech často v pořádku. Setkáváme se s různým druhem poškození či únavou materiálu. Kovové opletení má také nevýhodu případné vodivosti elektrického proudu a vyšší pravděpodobnosti defektu při vystavení tlaku po spuštění přístroje. V některých případech tedy hrozí riziko úrazu a je třeba měnit hadice za nové již bez kovového opletení a s mnohem vyšší tlakovou odolností. Stojí také za zmínku, že opletené hadice byly osazovány i na starých přenosných přístrojích CO2 (S6). Zde byla po řadě úrazů dodatečně deklarována životnost hadic max 10 let a již se tedy nesmí v současnosti používat.

Výměna hadic na starých pojízdných přístrojích není však zcela jednoduchá. Nové hadice které lze zakoupit v běžných servisech hasicích přístrojů mají zakončení 3/4". Tyto hadice lze bez problému montovat na přístroje vyrobené v posledních deseti letech. U starších jsou napojení realizovány v průměru 1". Pro příklad se u přístroje S2x30 jedná jak o spoj hadice/proudnice, tak o napojení hadice na společný výstup obou nádob (takzvané parohy). Firmy tento problém řeší použitím redukcí. Tyto redukce musí být tedy u přístroje S2x30 dvě a každá z nic stojí zhruba 180Kč bez DPH. My jako takřka jediná společnost dodáváme nově vyrobené hadice se zakončením 1" a tyto redukce tedy není nutné použít. Cenově tedy výměna hadice vychází o mnoho levněji. Bez ohledu na použití/nepoužití redukcí je naše nábídka těchto hadic prakticky nejlevnější v ČR. Za stejnou cenu prodáváme samozřejmě i hadice na nové přístroje se zakončeními 3/4". Nabídku hadic z našeho sortimentu naleznete zde

hadice S30

Tlakové zkoušky nádob / plnění

Na pojízdný hasicí přístroji se dle vyhlášky 246/2001Sb o požární prevenci musí nejméně jednou do roka provádět kontrola provozuschopnosti (revize). Další povinností je u přístrojů CO2 provádět jedenkrát za 5 let takzvanou tlakovou zkoušku nádob. Jedná se tedy o demontáž tlakových nádob, odvoz do servisu, vypouštění hasiva, demontáž ventilu, otestováním nádoby zkušebním tlakem, montáž ventilu, nová povrchová úprava nádoby, naplnění, přívoz k zákazníkovi, montáž na podvozek, vystavení revizní dokumentace. Pokud je přístroj prázdný zajišťujeme plnění (pokud platí tlaková zkouška není nutné ji nově provádět). Všechny uvedené činnosti zajišťujeme. Cenovou kalkulaci provádíme většinlou na základě počtu zařízení. Kalkulace je vždy za předpokladu, že se v rámci údržby neobjeví neočekávaná závada jako vadná kuželka ventilu apod.

Výměna tlakových nádob za nové / repasované

V některých případech se u zákazníka stane, že například jedné nádobě u přístroje S2x30, nebo S4x30 končí čtyřicetiletá živostnost. Bahužel nelze zakoupit v současné době zcela novu tlakovou nádobu a namontovat ji na starý podvozek. Nově vyráběné nádoby mají odlišnou délku a průměr. Řešením je tedy zakoupit celý nový hasicí přístroj i s podvozkem, nebo dodat "repasovanou" nádobu s dostatečnou životností (např. 10 let). I takovéto repasované nádoby jsme schopni zajistit a dodat.

Chrániče spuštěcích pák

Spouštěcí páky těchto přístrojů jsou složeny ze dvou kovových částí a spojeny (zajištěny proti rozpadu) chráničem/návlekem z plastu či gumy. Především gumové chrániče jsou velice často zpuchřelé a je nutné je vyměnit. V našem sortimentu je naleznete zde .

chránič spouštěcí páky S2x30

Ostatní údržba

Především v rámci kontrol provozuschopnosti pojízdných přístrojů provádíme také: kontrola tlaku v pneumatikách podvozků, řádné přetěsnění všech spojů na výstupním vedení hasiva, dotažení všech rozebiratelných částí soupravy, kontrola množtví hasiva, kontrola pohyblivosti spouštěcích armatur.

Budeme rádi když nás ohledně servisu pojízdných hasicích přístrojů kontaktujete, či zakoupíte nabízený materiál.

Ing. Milan Soukup
odborně způsobilá osoba v požární ochraně / revizní technik
soukup@pozarnitechnika.eu
Tel.: 728 822 439