Revize a servis


stitek.jpg, 26kB

Revize hasicích přístrojů


Provádíme revize prakticky všech typů hasicích přístrojů. Revize na hasicích přístrojích jsou dány právními předpisy ČR. Vyhláška 246/2001Sb o požární prevenci stanovuje pravidelné revize minimálně jedenkrát za rok. Revize se skládá z

 • kontroly tlaku v přístroji (popřípadě tlakových patron)
 • kontrola funkčnosti dalších součástí HP
 • očištění HP
 • kontrola platnosti tlakové zkoušky nádoby
 • kontrola životnosti HP
 • kontrola průchodnosti výstřikových proudnic
 • opatření přístroje novým kontrolním štítkem s vyznačením platnosti revize a oprávněné osoby
 • zaplombování přístroje
 • kontrola uchycení přístroje dle předpisů
 • vystavení revizní zprávy

Tlakové zkoušky hasicíh přístrojů


Zajištujeme tlakové zkoušky nádob hasicích přístrojů. Pokud je při revizi zjištena nutnost tlakové zkoušky je přístroj vyměněn za otlakovaný. Výměna ve většině případů probíhá přímo na místě u zákazníka. Otlakované přístroje vozíme s sebou a zaměňujeme je vždy za přístroje stejného typu a stejného roku výroby. Pokud zákazník požaduje stejné výrobní čísla prístrojů je HP odvezen do opravy a následně vrácen ten samý. V rámci tlakové zkoušky je u přístroje v případe nutnosti provedena i obnova povrchové úpravy nádoby. U různých druhů hasicích přístroju se liší trvanlivost tlakové zkoušky viz. seznam:

 • práškové, CO2 - 5 let
 • vodní, pěnové - 3 roky

Opravy hasicích přístrojů


Běžné opravy v rámci výměny jednotlivých dílů jsme v případě potřeby schopni provádět přímo u zákazníka. Při závadách závažnějšího charakteru je často nutno přístroj odvézt na dílenskou opravu (k výrobci), takováto oprava se často pojí i s novou tlakovou zkouškou. Pokud je přístroj více poškozen, je dle průvodní dokumentace výrobce a vyhlášek nutno přístroj vyřadit z užívání.

Revize hydrantových systémů


Povádíme revize hydrantových systémů většiny výrobců a to jak vnitřních, tak vnějších (venkovních). Stejně jako u revizí HP je povinnost provádět revizi jednou do roka. Součástí revize hydrantového systému je:

 • Kontrola vybavení hydrantu
 • Kontrola funkčnosti funkčních prvků (kohout, proudnice)
 • naměření tlaku a průtoku vody (hydrostatický/hydrodynamický tlak)
 • odkalení
 • zaplombování
 • opatření hydrantové skříně kontrolním štítkem s platností revize a jménem pověřené osoby
 • vystavení revizní dokumentace

Tlakové zkoušky požárních hadic


Zajištujeme tlakové zkoušky hydrantových hadic prakticky jakéhokoli typu.

Dodání náhradních dílů


Zabýváme se zprostředkovatelskou činností a dodáváme velký sortiment náhradních dílů a součástek, jak k hydrantovým systémům, tak hasicím přístrojům.

Revize požárních klapek


Provádíme revize a opravy požárních klapek. Jsme držiteli oprávnění k revizím prakticky všech typů požárních klapek, které jsou pro ČR certifikovány a lze je v objektech nalézt. Četnoist revizí se ůliší v závislosti na výrobci. Minimální lhůta je 1 x za rok, většina výrobců však ve své průvodní dokumentaci požadují revize 2 x do roka. Cenu revize kalkulujeme v závislosti na počtu kontrolovaných zařízení.