Hasicí přístroj nebo hasicí sprej?

Čas od času k nám přichází zákazníci, kteří si chtějí pořídit nějaký malý prostředek požární ochrany do osobního automobilu, či do domácnosti. Mají také samozřejmě požadavek, aby cena takového prostředku nebyla moc vysoká.
hasicí přístroj nebo sprej

Z našeho sortimentu tedy připadají v zásadě 3 hlavní volby:

  • Práškový hasicí přístroj 2Kg
  • Práškový hasicí přístroj 1Kg
  • Hasicí sprej 400ml
Pozn.: vzhledem k požadavku nižších nákladů zde nezmiňuji přístroj CO2 2Kg a čistohasivový přístroj.

Co si tedy z dané nabídky vybrat? Pokusím se v následujících řádcích shrnout výhody, popřípadě nevýhody jednotlivých řešení.

Hasicí sprej:

Nejmenší z daného výběru. Výška 24cm, průměr 6cm. Lze s ním hasit takřka všechny typy požárů (pevné látky, kapaliny, plyny a zařízení pod napětím 230V/400V). Jedná se o velice účinné hasivo obsahující netoxické, biologicky odbouratelné a k přírodě šetrné složky. Cena je velice nízká a to pouhých 150Kč bez DPH. Pokud však budu hovořit o hasicích sprejích, musím zmínit jednu nevýhodu. Jelikož nedílnou součástí pěnidla je voda, vyplývá z toho problém teplotního rozsahu. Sprej je možné používat v teplotách od 0°C do 50°C. Pokud vám tedy stojí automobil v zimě venku, sprej zamrzne a není ho možné použít. Po rozmrznutí ovšem výrobce opět použitelnost garantuje. Další nevýhodou je životnost, která je pouhé 3 roky. V této době také nevíte, zda je ve spreji dostatek tlaku. Po vystříkání je sprej také samozřejmě neopravitelný.

Práškový hasicí přístroj 2KG / 1Kg

Jedná se o univerzální hasicí přístroje, které lze použít na všechny typy požáru (pevné látky, kapaliny, plyny a zařízení pod elektrickým proudem do 110KV). Je zde definována i hasicí schopnost. Samozřejmě zde platí, že dvoukilovým přístrojem uhasíte mnohem více, než jednokilovým. Obecně tyto přístroje uhasí více, než předchozí sprej. Životnost těchto přístrojů je 20 let. Vztahují se k nim již povinnosti, jako 1 x ročně nechat revizorem zkontrolovat a 1x za pět let nechat provést tlakovou zkoušku nádoby. Na přístrojích je však měřák tlaku, podle kterého i laik pozná, zda je přístroj provozuschopný. Pokud se přístroj vystříká, lze ho opět naplnit, případně provádět jakékoli opravy. Jedinou nevýhodou by zde mohlo být to, že při použití nadělá poměrně velký nepořádek. Jemný prášek se dostane všude a je ho pracné například v domácnosti uklízet. Nicméně rozhodně lepší, než vyhořet. Velikost těchto přístrojů je následující: 1kg - výška 32cm, průměr 8,5cm, 2Kg - výška 40cm, průměr 10cm. Jednokilový přístroj stojí okolo 400Kč bez DPH a dvoukilový okolo 460Kč bez DPH.

Záleží tedy na zákazníkovi, jaké má požadavky. Pokud bych chtěl například přístroj do osobního automobilu a měl na něj ve voze dostatečné místo, zvolil bych přístroj práškový dvoukilový. Z daného výběru uhasí nejvíce.

Přeji hodně štěstí při výběru hasicího přístroje, či spreje.
Bc. Milan Soukup