Články, návody a rady z oboru požární techniky



Zabezpečení hydrantových systémů, proti odcizení


Nastínění problematiky odcizování součástí hydrantových systémů, rady a návody, jak se proti těmto vlivům bránit


Vybrat hasicí přístroj, nebo hasicí sprej?


Článek o volbě mezi hasicím přístrojem, nebo hasicím sprejem. Rady, typy, pro a proti. Volba přístroje do automobilu.


Stanovení množství hasicích přístrojů


Kde nalézt, kolik hasicích přístrojů umístit do objektu. Jak stanovit množství hasicích přístrojů. Rady, návody, doporučení.


Servis pojízdných hasicích přístrojů CO2


Popis problematiky servisu pojízdných hasicích přístrojů CO2. Popis a nabídka náhradních dílů na pojízdné přístroje včetně souvisejících služeb.


Umístění a zavěšení hasicích přístrojů


Článek seznámí čtenáře s problematikou pravidel a zvyků při věšení a rozmisťování hasicích přístrojů.

Seznam článků, které jsou připravovány (plánovány) a které se zde v závislosti na mém volném čase objeví:

  • Volba hasicího přístroje
  • Co znamená údaj hasicí schopnost
  • Kolik hasicích přístrojů
  • Jak používat hasicí přístroje
  • Jak poznáte oprávněného revizora HP + PH
  • Jak by měla probíhat revize hasicích přístrojů a hydrantů